Mục II - Phần A - Trang 8 Vở bài tập Vật lí 7


Giải trang 8 VBT vật lí 7 Mục II - Tia sáng và chùm sáng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Đề bài

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng .... trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng .... trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng .... trên đường truyền của chúng.

Lời giải chi tiết

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 21 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí