Câu 2.1, 2.2, 2.4 phần bài tập trong SBT – Trang 9,10 Vở bài tập Vật lí 7


Giải bài 2.1, 2.2, 2.4 phần bài tập trong SBT – Trang 9,10 VBT Vật lí 7. Đặt mắt ở gần lỗ nhỏ A trên thành hộp nhìn vào trong hộp có nhìn thấy bóng đèn không...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Bài tập trong SBT

2.1.

Đặt mắt ở gần lỗ nhỏ A trên thành hộp nhìn vào trong hộp có nhìn thấy bóng đèn không (hình 2.1) ?

............ vì :  ................................................

hình 2.1 - bài 2.1 trang 9 VBT vật lí 7

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết điều kiện nhìn thấy một vật là có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta

Lời giải chi tiết:

Ta có điều kiện nhìn thấy một vật là có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta

Vậy người đó không nhìn thấy bóng đèn vì ánh sáng từ bóng đèn không truyền vào mắt người đó.

2.2.

Cách làm như sau: ......................................

Giải thích cách làm: ....................................

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết điều kiện nhìn thấy một khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

Lời giải chi tiết:

Cách làm như sau:

Em đứng trong hàng nhìn thấy người phía trước mặt mình mà không nhìn thấy tất cả những người đứng trước nữa thì hàng đã thẳng. 

Giải thích cách làm: 

Em đứng trong hàng nhìn thấy người đứng trước mặt mình vì có ánh sáng từ người đó truyền thẳng đến mắt ta. Còn những người đứng phía trước ta không thấy vì ánh sáng từ những người đó truyền thẳng đến mắt ta nhưng do người đứng trước chắn lại.

2.4.

Bố trí thí nghiệm kiểm tra như sau:

- Kiểm tra ý kiến của Hải: ............................

.................................................................

- Kiểm tra ý kiến của Bình: ..........................

................................................................

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về điều kiện nhìn thấy một vật là khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

Lời giải chi tiết:

- Kiểm tra ý kiến của Hải: Di chuyển tấm bìa lại gần đèn thẳng theo đường thẳng DA hoặc dịch chuyển tấm bìa thẳng theo đường thẳng DA lại gần mắt, thì sẽ vẫn nhìn thấy đèn sáng với mọi vị trí đặt của tấm bìa trên đường thẳng DA

=> Như vậy Hải nói đúng 

- Kiểm tra ý kiến của Bình: Lấy 1 tấm bìa đục 1 lỗ nhỏ đặt ở B hoặc đặt ở lỗ C, nếu đặt mắt ở M thì sẽ không nhìn thấy đèn sáng từ đó kết luận ánh sáng không truyền theo đường vòng.

=> Như vậy Bình nói sai. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 31 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí