Mục II - Phần A - Trang 19 Vở bài tập Vật lí 7


Giải trang 19 VBT vật lí 7 Mục II - Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH ẢNH BỞI GƯƠNG PHẲNG

C4.

 Xem hình 5.1:  

hình 5.1 - bài C4 trang 19 VBT vật lí 7

a) Vẽ ảnh S' của S tạo bởi gương phẳng bằng cách vận dụng tính chất của ảnh.

Lời giải chi tiết:

Vẽ đường thẳng đi qua S và vuông góc với gương, trên đường thẳng đó lấy điểm S' sao cho khoảng cách từ S' đến gương bằng khoảng cách từ S đến gương. 

hình 5.1a - bài C4 trang 19 VBT vật lí 7

b) Vẽ hai tia phản xạ ứng với hai tia tới SI và SK.

Lời giải chi tiết:

Tia phản xạ của tia SI nằm trên đường thẳng SI, tia phản xạ của tia SK nằm trên đường thẳng S'K. 

hình 5.1b - bài C4 trang 19 VBT vật lí 7

c) Đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh S'.

Đặt mắt sao cho tia phản xạ đi vào mắt. 

hình 5.1c - bài C4 trang 19 VBT vật lí 7

d) Mắt ta nhìn thấy ảnh ảo S' mà không hứng được ảnh đó trên màn chắn vì

Mắt ta nhìn thấy S' vì các tia lọt vào mắt là các tia phản xạ đi thẳng  từ S' đến mắt. 

Không hứng được S' trên màn vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S' chứ không có ánh sáng thật đến S'.

Kết luận

Ta nhìn thấy ảnh ảo S' vì các tia phản xạ lọt vào mắt có .... đi qua ảnh S'.

Lời giải chi tiết:

Ta nhìn thấy ảnh ảo S' vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh S'.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 17 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí