Mục I - Phần A - Trang 19 Vở bài tập Vật lí 7


Giải trang 19 VBT vật lí 7 Mục I - Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - TÍNH CHẤT CỦA ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

C1.

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng .... hứng được trên màn chắn, gọi là .....

Lời giải chi tiết:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.

C2.

Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ... độ lớn của vật.

Lời giải chi tiết:

Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

C3.

Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng ... nhau.

Lời giải chi tiết:

Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí