Mục I - Phần A - Trang 32 Vở bài tập Vật lí 7


Giải trang 32 VBT vật lí 7 Mục I - Dao động nhanh, chậm, tần số (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 11

Đề bài

Hoàn thành nhanh, chậm - Tần số

Lời giải chi tiết

I - DAO ĐỘNG NHANH, CHẬM - TẦN SỐ 

Thí nghiệm 1  

C1:

Ghi kết quả thí nghiệm vào bảng:

C2:

Từ bảng trên, ta thấy con lắc b (có chiều dài dây ngắn hơn) có tần số dao động lớn hơn.

Nhận xét:

Dao động càng nhanh (chậm), tần số dao động càng lớn (nhỏ).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí