Câu 11.a, 11.b, 11.c, 11.d phần bài tập bổ sung – Trang 34,35 Vở bài tập Vật lí 7


Giải bài 11.a, 11.b, 11.c, 11.d phần bài tập bổ sung – Trang 34,35 VBT Vật lí 7. Dây đàn ghi ta phát ra âm càng trầm khi:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Bài tập bổ sung 

11.a.

Dây đàn ghi ta phát ra âm càng trầm khi:

A. dây đàn dao động càng mạnh.

B. dây đàn dao động càng nhanh.

C. dây đàn dao động càng chậm.

D. thời gian để thực hiện 1 dao động của dây càng nhỏ.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về độ cao của âm:

+ Số dao động trong một giây gọi là tần số. Đơn vị tần số là héc (Hz)

+ Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn

+ Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ

Lời giải chi tiết:

Ta có: Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ

Mà tần số là số dao động vật thực hiện được trong 1s

=> Dây đàn ghi ta phát ra âm càng trầm khi dây đàn dao động càng chậm

=> Chọn C

11.b.

Chọn các từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống (1) và (2) để hoàn chỉnh các câu sau:

Số dao động trong 1 giây gọi là (1) …, nó có đơn vị đo là (2) …

a. tần số

b. biên độ

c. dB

d. Hz

Đáp án nào sau đây là đúng ?

A. (1) - a; (2) - c.

B. (1) - b; (2) - c.

C. (1) - a; (2) - d.

D. (1) - b; (2) - d.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về độ cao của âm:

+ Số dao động trong một giây gọi là tần số. Đơn vị tần số là héc (Hz)

+ Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn

+ Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ

Lời giải chi tiết:

Ta có: Số dao động trong một giây gọi là tần số. Đơn vị tần số là héc (Hz)

=> Chọn C

11.c.

Tần số là:

A. các công việc thực hiện trong 1 giây.

B. quãng đường dịch chuyển trong 1 giây.

C. số dao động trong 1 giây.

D. thời gian để thực hiện một dao động.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về độ cao của âm:

+ Số dao động trong một giây gọi là tần số. Đơn vị tần số là héc (Hz)

+ Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn

+ Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ

Lời giải chi tiết:

Ta có: Số dao động trong một giây gọi là tần số

=> Chọn C

11.d.

Âm phát ra cao hơn khi gõ vào bát đựng nhiều nước hay gõ vào bát đựng ít nước ? Theo em, trong hai trường hợp này nguồn âm là cái bát hay cái bát và cả nước đựng trong bát?

................................................ 

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về độ cao của âm và nguồn âm

+ Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn

+ Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ

+ Các vật phát ra âm đều dao động

Lời giải chi tiết:

Âm phát ra cao hơn khi gõ vào bát đựng ít nước.

Trong hai trường hợp này nguồn âm là cái bát và cả nước đựng trong bát.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.