Lý thuyết tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bình chọn:
3.4 trên 116 phiếu

Tìm giá trị phân số của một số cho trước.

Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm \(\frac{m}{n}\) của một số b cho trước, ta nhân \(\frac{m}{n}\) với b.

(m, n ∈ N, n ≠ 0 ).

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu