Bài 115 trang 51 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 164 phiếu

Giải bài 115 trang 51 SGK Toán 6 tập 2. Tìm giá trị.

Đề bài

Tìm:

a) \({2 \over 3}\) của 8,7 ;                           b) \({2 \over 7}\) của \({-11 \over 6}\) ;

c) \(2{1 \over 3}\) của 5,1 ;                        d) \(2{7 \over {11}}\) của \(6{3 \over 5}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm \(\frac{m}{n}\) của số b cho trước, ta tính \(b.\frac{m}{n}\), \(\left( {m,n \in N,n \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) \({2 \over 3}\) của 8, 7 là: 

\({2 \over 3}.8,7 = {2 \over 3}.{{87} \over {10}} = {{58} \over {10}} = 5,8\)

b) \({2 \over 7}\) của \({-11 \over 6}\) là:

\({2 \over 7}.{{ - 11} \over 6} = {{ - 11} \over {21}}\)

c) \(2{1 \over 3}\) của 5,1 là:

\(2{1 \over 3}.{{51} \over {10}} = {7 \over 3}.{{51} \over {10}} = {{119} \over {10}} = 11,9\)

d) \(2{7 \over {11}}\) của \(6{3 \over 5}\) là:

\(2{7 \over {11}}.6{3 \over 5} = {{29} \over {11}}.{{33} \over 5} = {{29.3} \over 5} = {{87} \over 5}\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu