Lý thuyết Tam giác

Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

1. Tam giác AB là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC , CA khi A,B,C không thẳng hàng.

1. Tam giác AB là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC , CA khi A, B, C không thẳng hàng.

2. Cạnh và góc của ta m giác.

- Ba cạnh: AB, BC, CA;

- Ba góc: \(\widehat{A},\widehat{B},\widehat{C}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan