Bài 43 trang 94 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4 trên 93 phiếu

Giải bài 43 trang 94 SGK Toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Đề bài

 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi ....... được gọi là tam giác MNP.

b) Tam giác TUV là hình.............. .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, AC khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Tam giác ABC kí hiệu là: \(\Delta ABC\).

Ba điểm A, B, C là ba đỉnh của tam giác.

Ba đoạn thẳng AB, BC, CA là ba cạnh của tam giác.

Góc ABC, BAC, ACB là ba góc của tam giác.

Lời giải chi tiết

a) Hình tạo thành bởi ba đoạn thẳng MN, NP, PM khi ba điểm M, N, P không thẳng hàng được gọi là tam giác MNP.

b) Tam giác TUV là hình gồm ba đoạn TU, UV, VT khi  ba điểm T, U, V không thẳng hàng.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 9. Tam giác

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu