Lý thuyết phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu


Lý thuyết phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu

Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu

1. Bảo vệ môi trường nước

- Thực trạng khai thác:

+ Nguồn cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất: sông và nước ngầm (88%), hồ (12%).

+ Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản sử dụng nhiều nước nhất (>60% tổng lượng nước ngọt hàng năm được sử dụng).

+ Do khai thác nguồn nước quá mức, hóa chất từ sản xuất nông nghiệp, nước thải từ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt,… => ô nhiễm môi trường nước.

- Biện pháp bảo vệ:

+ Ban hành các quy ước về nước, nước thải đô thị, nước uống để kiểm soát chất lượng.

+ Cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ xử lí nước thải.

+ Giảm sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp.

+ Nâng cao ý thức của người dân,…

2. Bảo vệ môi trường không khí

- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí: do hoạt động giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt.

- Biện pháp bảo vệ:

+ Giảm sử dụng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên,… trong sản xuất điện.

+ Làm sạch khí thải các nhà máy điện và các nhà máy công nghiệp.

+ Xây dựng các khu phát thải thấp ở thành phố, sử dụng xe ô tô đạt tiêu chuẩn khí thải của châu Âu.

+ Phát triển nông nghiệp sinh thái.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng không khí.

3. Bảo vệ đa dạng sinh học

- Vai trò:

+ Rừng góp phần điều hòa khí hậu, giữ đất, giữ nước, bảo vệ đa dạng sinh học và cung cấp gỗ cho sản xuất giấy, đồ dân dụng,…

+ Nguồn lợi sinh vật biển đa dạng thúc đẩy sự phát triển ngành thủy sản ở châu Âu.

- Nguyên nhân suy giảm:

+ Hoạt động khai thác quá mức tài nguyên.

+ Vấn đề ô nhiễm không khí, nước, biến đổi khí hậu,…

- Biện pháp bảo vệ:

+ Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.

+ Áp dụng nghiêm ngặt các quy định trong đánh bắt thủy sản.

+ Trồng rừng, quản lí rừng chặt chẽ.

+ Xây dựng vành đai xanh quanh khu vực đô thị.

+ Áp dụng các quy định bảo tồn thành phần loài và môi trường sống của chúng,…


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí