Lý thuyết Đường tròn


1. Đường tròn tâm O, bán kính R là hình tròn gồm các điểm cách O một khoảng bẳng R kí hiệu (O;R).

1. Định nghĩa

Đường tròn tâm \(O,\) bán kính \(R\) là hình gồm các điểm cách \(O\) một khoảng bẳng \(R\) kí hiệu \((O;R).\)

Hình tròn gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm trong đường tròn đó.

2. Cung và dây cung 

Hai điểm \(C,D\) của một đường tròn chia đường tròn thành hai cung. Đoạn thẳng nối hai mút của một cung là dây cung.

Dây cung đi qua tâm đường tròn chính là đường kính của đường tròn đó.

Trong hình bên, đoạn thẳng \(CD\) gọi là dây cung; đoạn \(AB\) gọi là đường kính.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 45 phiếu
 • Bài 38 trang 91 SGK Toán 6 tập 2

  Giải bài 38 trang 91 SGK Toán 6 tập 2. Trong hình 48, ta có hai đường tròn(O;2cm) và (A;2cm) cắt nhau tại C,D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.

 • Bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

  Giải bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2. Trên hình 49, ta có hai đường tròn (A;2cm) và (B;2cm) cắt nhau tại C,D, AB=4cm. Đường tròn tâm A,B lần lượt cắt đoạn thẳn AB tại K,I.

 • Bài 40 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

  Giải bài 40 trang 92 SGK Toán 6 tập 2. Với compa, hãy so sánh các đoạn thẳng trong hình 50 rồi đánh cùng một dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.

 • Bài 41 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

  Giải bài 41 trang 92 SGK Toán 6 tập 2. Đố: Xem hình 51. So sánh AB + BC + AC với OM bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng c

 • Bài 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2

  Giải bài 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ lại các hình sau(đúng kích thước như hình đã cho)

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí