Lý thuyết bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bình chọn:
2.8 trên 22 phiếu

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là mệnh đề...

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn \(x, y\) là mệnh đề chứa hai biến có một trong các dạng: \(ax + by > c,      ax + by ≥ c,      ax + by < c, \)\(      ax + by ≤ c\)

trong đó \(a, b, c\) là các số đã cho với \(a, b ≠ 0\).

    Cặp số \((x_0;y_0)\) sao cho \(ax_0+ by_0> c\) là một mệnh đề đúng (bất đẳng thức đúng) được gọi là một nghiệm của bất phương trình \(ax + by > c\).

2. Mệnh đề 

    Định lí. Đường thẳng \(ax + by = c (d)\) chia mặt phẳng tọa độ thành hai nửa mặt phẳng bờ là \((d)\). Một trong hai nửa mặt phẳng đó (không kể bờ) gồm các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình \(ax + by > c\).

    Nửa mặt phẳng còn lại gồm các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình \(ax + by < c\).

    Nửa mặt phẳng còn lại gồm các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình \(ax + by > c\) gọi là miền của bất phương trình đó.

3. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

    Việc tìm tất cả các nghiệm chung của một tập hợp các bất phương trình có cùng hai ẩn gọi là giải hệ bất phương trình hai ẩn.

    Miền nghiên cứu của một hệ bất phương trình hai ẩn là giao của các miền nghiệm của các bất phương trình của hệ đó.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu