Lí thuyết đế quốc Môn-gô - Lịch sử 7 chân trời sáng tạo


Lí thuyết đế quốc Môn-gô

BÀI 10. ĐẾ QUỐC MÔN-GÔ

1. Sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ thời Đế quốc Môn-gô

2. Thành tựu văn hóa tiêu biểuBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí