Hát Múa vui trang 14 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vui chơi, múa hát cùng bạn mang lại những lợi ích gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lời bài hát Múa vui và cảm nhận của bản thân em

Lời giải chi tiết

Vui chơi, múa hát cùng bạn mang lại cho em niềm vui, rèn luyện sức khỏe, gắn kết tình bạn,….


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 2: Nhịp điệu bạn bè