Câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 17 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đọc tiết tấu, sau đó vỗ tem-bơ-rin theo mẫu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc tiết tấu

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 2: Nhịp điệu bạn bè