Vocabulary - Unit 4. Animlas - Tiếng Anh 2 - Explore Our World


Vocabulary - Unit 4 SGK Tiếng Anh 2 Explore our world (Cánh diều)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and point. (Nghe và chỉ) track B60

 

Lời giải chi tiết:

- eat: ăn

- run: chạy

- walk: đi bộ

- drink: uống

- a giraffe: hươu cao cổ

- a monkey: con khỉ

- a zebra: con ngựa vằn

- a hippo: con hà mã

- a lion: con sư tử

- a crocodile: con cá sấu

Bài 2

Task 2. Point and say. (Chỉ và nói)

 

Lời giải chi tiết:

- eat: ăn

- run: chạy

- walk: đi bộ

- drink: uống

- a giraffe: hươu cao cổ

- a monkey: con khỉ

- a zebra: con ngựa vằn

- a hippo: con hà mã

- a lion: con sư tử

- a crocodile: con cá sấu

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu