Story - Unit 3. Clothes - Tiếng Anh 2 - Explore Our World


Story - Unit 3 SGK Tiếng Anh 2 Explore our world (Cánh diều)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 13. Listen to the story. Then read. (Nghe câu chuyện. Sau đó đọc) track B59

 

Lời giải chi tiết:

1. 

My teddy bear is dirty.

Tạm dịch: Gấu bông của em bị bẩn rồi.

2. 

The clothes are dirty. Let’s help, Mom!

Tạm dịch: Quần áo bị bẩn. Hãy giúp mẹ!

3. 

Let’s put the socks, shirts, pants, and skirts in!

Tạm dịch: Hãy bỏ tất, áo sơ mi, quần dài và váy vào!

4. 

Hi, Mom. We are helping! Are you happy?

Tạm dịch: Chào mẹ. Chúng con đang giúp mẹ! Mẹ có vui không?

Loigiaihay.com

Bài 2

Task 14. Do you like the story? Circle. (Bạn có thích câu chuyện này không? Khoanh tròn.)

 

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu