The sounds of English - Unit 3. Clothes - Tiếng Anh 2 - Explore our world


The sounds of English - Unit 3 SGK Tiếng Anh 2 Explore our world (Cánh diều)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 11. Listen and say. (Nghe và nói)

Listen again, trace and write. (Nghe lại, tô và viết) track B56, B57

 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Task 12: Listen and chant. (Nghe và nói) track B58

 

Lời giải chi tiết:

I want a shirt.

My friend wants a dress.

Please buy us new clothes.

Grandma, do say yes!

Tạm dịch:

Tôi muốn một chiếc áo sơ mi.

Bạn tôi muốn một chiếc váy.

Hãy mua quần áo mới cho chúng tôi.

Bà ơi, nói có đúng không!

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu