Content concept - Unit 4. Animlas - Tiếng Anh 2 - Explore Our World


Content concept - Unit 4 SGK Tiếng Anh 2 Explore our world (Cánh diều)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 6. Listen and point. Say. (Nghe và chỉ. Nói) track B64

 

Lời giải chi tiết:

- a heart: hình trái tim

- a star: hình ngôi sao

Bài 2

Task 7. Listen and color. (Nghe và tô màu) track B65


Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

Bài 3

Task 8. Listen and say. (Nghe và nói) track B66

Read the sentences.

 

Lời giải chi tiết:

1. Look! My book has 19 monkeys.

2. It has 20 giraffes. How many do you have?

Tạm dịch:

1. Nhìn kìa! Cuốn sách của tôi có 19 con khỉ.

2. Nó có 20 con hươu cao cổ. Bạn có bao nhiêu con?

Bài 4

Task 9. Listen. Count and say. (Nghe. Đếm và nói) track B67

 

Lời giải chi tiết:

- three white hearts (3 trái tim màu trắng)

- two yellow hearts (2 trái tim màu vàng)

- two black hearts (2 trái tim màu đen)

- two yellow stars (2 ngôi sao màu vàng)

- six orange stars (6 ngôi sao màu cam)

- two green hearts (2 trái tim màu xanh lá)

- three grey hearts (3 trái tim màu xám)

- seven red hearts (7 trái tim màu đỏ)

- four black stars (4 ngôi sao màu đen)

- four purple stars (4 ngôi sao màu tím)

- four pink stars (4 ngôi sao màu hồng)

Bài 5

Task 10. Make the cards. Listen. Put the cards in order. Say. (Tạo thẻ trò chơi. Nghe. Đặt thẻ theo thứ tự) track B68

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.