VBT Tự nhiên và Xã hội 1 Phần 1: Con người và sức khoẻ

Bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9


Giải câu 1,2,3 bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9,10 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Khoanh vào chữ cái dưới hình trả lời cho câu hỏi. Đồ dùng nào không cần cho việc đánh răng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ cái dưới hình trả lời cho câu hỏi. Đồ dùng nào không cần cho việc đánh răng.

Phương pháp giải:

Em hãy quan sát bức tranh và khoanh vào vật không dùng cho việc đánh răng. Hàng ngày, em đánh răng với những vật dụng nào trong hình trên.

Lời giải chi tiết:

Trong hình trên, vật được dùng cho việc đánh răng là kem đánh răng, cốc nước, bàn chải. Vậy em khoanh đáp án A là chiếc khăn mặt không dùng cho việc đánh răng.

Câu 2

Hoạt động quan sát và trả lời: Hãy viết số thứ tự (1,2,3,4,5,6) vào mỗi hình cho phù hợp với 6 bước cần thực hiện khi đánh răng:

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Hoạt động quan sát và trả lời: Hãy viết ố thứ tự ( 1,2,3,4,5,6) vào mỗi hình cho phù hợp với 6 bước cần thực hiện khi rửa mặt.

Phương pháp giải:

Em hãy quan sát các bức tranh để chỉ các bước thực hiên rửa mặt.

Lời giải chi tiết:

Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu