VBT Tự nhiên và Xã hội 1 Phần 3: Tự nhiên

Bài 22: Cây rau trang 25


Giải câu 1, 2 bài 22: Cây rau trang 2,3 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết vào ô trống tên cây, tên các bộ phận của cây.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào ô trống tên cây, tên các bộ phận của cây.


Gợi ý: Em hãy quan sát các bức tranh để viết tên cây và tên các bộ phận của cây. Cây thường có các bộ phận gì?

Trả lời: 

Câu 2

 Đánh dấu x vào ô trống ứng với các phần của cây làm thức ăn


Gợi ý: Em quan sát hai bức tranh và xem được các phần của cây làm thức ăn có thể là củ, quả, lá…..

Trả lời:

Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Gửi bài