Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1 Phần 1: Con người và sức khoẻ

Bài 2: Chúng ta đang lớn trang 4


Giải câu 1, 2 bài 2: Chúng ta đang lớn trang 4 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Chỉ và nói về sự lớn lên của bạn nhỏ trong hình.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chỉ và nói về sự lớn lên của bạn nhỏ trong hình.

Phương pháp giải:

Em hãy quan sát các hoạt động của em bé trên bức hình.

Lời giải chi tiết:

Sự lớn lên của bạn nhỏ trong hình: từ sơ sinh – nẫy – biết bò- biết ngồi- biết đi – bé biết học.

Câu 2

Hãy vẽ bốn bạn nhỏ trong nhóm, sau đó:  Đánh dấu x dưới hình vẽ bạn cao nhất. Đánh dấu * dưới hình vẽ bạn gầy nhất

Phương pháp giải:

Các em vẽ bốn bạn trong nhóm của mình. Bạn của em có mấy bạn nam và mấy bạn nữ. Bạn nam, nữ tóc như thế nào? Thân hình của bạn gầy, hay béo, trang phục của bạn hôm nay mặc thế nào?  Các em quan sát các bạn và vẽ ra giấy.

 Em quan sát các bạn mà em vẽ và đánh dấu vào bạn cao nhất so với các bạn khác, và bạn gầy nhất. Bạn gầy nhất thì người bạn nhỏ hơn.

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh minh họa

Kiến thức cần nhớ

Xem tại lí thuyết tại đây

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu