VBT Tự nhiên và Xã hội 1 Phần 3: Tự nhiên

Bài 32: Gió trang 36


Giải câu 1,2 bài 32: Gió trang 36 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ thể hiện đang có gió.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ thể hiện đang có gió.


Gợi ý: Em hãy quan sát các bức tranh và chỉ ra những hình thể hiện đang có gió. Khi có gió các sự vật sẽ đung đưa, lay động.

Trả lời:

Câu 2

Điền các từ gió nhẹ, gió mạnh, lặng gió vào chỗ…….. cho phù hợp

Gợi ý: Em hãy đọc các câu và điền từ thích hợp vào chỗ trống. Khi nào gió nhẹ, gió mạnh, lặng gió.

Trong vườn, cành lá không lung lay khi…………………….. , cành lá đu đưa khi có…………………………………….., cây và cành lá nghiêng ngả khi có ………………………

Trả lời

Trong vườn, cành lá không lung lay khi lặng gió, cành lá đu đưa khi có gió nhẹ, cây và cành lá nghiêng ngả khi có gió mạnh.

Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Gửi bài