Bài 163 : Ôn tập về hình học


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 96, 97 VBT toán 2 bài 163 : Ôn tập về hình học tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối mỗi hình với tên gọi của nó :

Phương pháp giải:

Nhẩm lại hình ảnh của đoạn thẳng, đường thẳng, đường gấp khúc ... đã học rồi nối với hình thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Vẽ hình (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Quan sát hình mẫu.

- Dựa vào các ô ly trên giấy, dùng thước kẻ và bút chì, vẽ hình theo mẫu. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được :

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ thêm một đoạn thẳng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Số ? Trong hình bên :

a) Có … hình tam giác.

b) Có … hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

- Đếm các hình đơn.

- Ghép hình rồi đếm tiếp cho đến hết. 

Lời giải chi tiết:

a) Có 8 hình tam giác (Hình 1; 2; 3; 4; 2+3; 1+ 2+ 5; 3 + 4 + 6; 1 + 2+ 3+4+ 5 + 6+7+8).

b) Có 3 hình chữ nhật (Hình 5; 6; 5 + 6).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm