Giải trò chơi mục II trang 29 bài 5 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều


Đề bài

Lựa chọn hoạt động của học sinh cho phù hợp với từng sự kiện dưới đây.

Lời giải chi tiết

Vui tết Trung thu: Hình 1, hình 4, hình 5.

Hội khoẻ Phù Đổng: Hình 2, hình 3, hình 6.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: