Giải thực hành, xử lí tình huống 1 mục 2 trang 22 bài 4 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều


Đề bài

Quét nhà

Thực hiện:

 

Lời giải chi tiết

Học sinh thực hành quét nhà theo các bước đã chỉ dẫn. 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu