Lesson 4 - Unit 8 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 4 - Unit 8 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 48

Lời giải chi tiết:

- grandpa: ông

- grandma: bà

- brother: anh, em trai

- baby: em bé

Bài 2

Task 2. Listen and number. (Nghe và đánh số) track 49

Example:

1. This is my brother. (Đây là anh trai của tôi)

Lời giải chi tiết:

2. This is my mum.

3. This is my grandma.

4. This is my dad.

5. This is my grandpa.

Tạm dịch:

2. Đây là mẹ của tôi.

3. Đây là bà của tôi.

4. Đây là bố của tôi.

5. Đây là ông nội của tôi.

Bài 3

Task 3. Draw and say. (Vẽ và nói)

Example: This is my grandma. (Đây là bà của tôi)

Phương pháp giải:

Học sinh sử dụng cấu trúc giới thiệu người thân: This is my + N.

Lời giải chi tiết:

Học sinh vẽ và tô màu vào ô trống hình ảnh người thân của em và sử dụng cấu trúc để giới thiệu với các bạn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài