Lesson 4 - Unit 13. Zz - Tiếng Anh 2 - Phonics Smart


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 4 - Unit 13 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)


Lời giải chi tiết:

- bookshop: hiệu sách

- beach: biển

- park: công viên

Bài 2

Task 2. Listen and match.

(Nghe và nối.)

Example:

a. I like reading. – Let’s go to the bookshop.

(Tôi thích đọc sách. – Cùng nhau đến hiệu sách đi.)

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

a. I like reading. – Let’s go to the bookshop.

b. I like walking. – Let’s go to the park.

c. I like swimming. – Let’s go to the beach.

Tạm dịch:

a. Tôi thích đọc. - Cùng nhau đến hiệu sách đi.

b. Tôi thích đi bộ. - Chúng ta hãy đi đến công viên nhé.

c. Tôi thích bơi lội. - Hãy cùng đi đến bãi biển nào.

Bài 3

Task 3. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Example:

A: I like reading.

B: Let’s go to the bookshop.

Tạm dịch:

A: Tôi thích đọc sách.

B: Hãy đến hiệu sách đi.

Phương pháp giải:

Cấu trúc:

- I like … (Tôi thích…)

- Let’s go to the …. (Cùng nhau đi đến…)

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

1. I like walking. – Let’s go to the park.

2. I like swimming. – Let’s go to the beach.

3. I like zebras. – Let’s go to the zoo.

Tạm dịch:

1. Tôi thích đi bộ. - Chúng ta hãy đi đến công viên nhé.

2. Tôi thích bơi lội. - Hãy cùng đi đến bãi biển nào.

3. Tôi thích ngựa vằn. – Hãy cùng đi đến sở thú đi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu