Lesson 1 - Unit 8 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 1 - Unit 8 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại) track 44

Lời giải chi tiết:

- uncle: chú, cậu

- under: dưới, ở dưới

Bài 2

Task 2. Let's chant (Cùng nói nào) track 45

Lời giải chi tiết:

Let’s chant the sound of U

u u u

u in under.

u in uncle.

u is the sound of U.

Tạm dịch:

Hãy cùng đồng thanh nói phát âm của U

u u u

u ở trong từ under.

u ở trong từ uncle.

u là phát âm của U.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài