Lesson 1 - Unit 11 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 1 - Unit 11 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại) track 63

Lời giải chi tiết:

- ox: con bò đực

- fox: con cáo

Bài 2

Task 2. Let’s chant. (Cùng nói nào) track 64

Lời giải chi tiết:

What sound can you hear?

x x x

Say it again!

fox

ox

x is the sound of X.

Tạm dịch:

Bạn nghe thấy âm gì vậy?

x x x

Nói lại lần nữa nào!

Con cáo

Con bò đực

x là phát âm của X.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài