Lesson 3 - Unit 10 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 3 - Unit 10 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Let’s trace. (Cùng tô nào)

Lời giải chi tiết:

Học sinh luyện tập tô chữ theo hướng dẫn của giáo viên

Bài 2

Task 2. Read and write Yes or No. (Đọc và viết Đúng hoặc Sai)

Example:

- The pictures are on the wall.  - Yes

(Những bức tranh ở trên tường. – Đúng)

- The apple is in the tree. – No

(Quả táo ở trên cây. – Sai)

Lời giải chi tiết:

a. The clock is on the wall. – Yes

(Đồng hồ ở trên tường. - Đúng)

b. The birds are at the window. - Yes

(Những con chim ở bên cửa sổ. - Đúng)

c. The boat is on the table. – No

(Con thuyền ở trên bàn. – Sai)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài