Lesson 4 - Unit 10. Ww - Tiếng Anh 2 - Phonics Smart


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 4 - Unit 10 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

- chair: cái ghế

- next to: cạnh, bên cạnh

- bed: chiếc giường

Bài 2

Task 2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.) 

Example:

1. Where are the dogs?  - They are next to the sofa.

Tạm dịch: Những con chó ở đâu? - Chúng ở cạnh ghế sofa.

Lời giải chi tiết:

Scripts:

2. Where are the pictures? – They are next to the bed.

3. Where are the guitars? – They are on the chair.

4. Where are the robots? – They are in the box.

Tạm dịch:

2. Những bức tranh ở đâu? - Chúng ở cạnh giường.

3. Những cây đàn ghi –ta ở đâu? - Chúng ở trên ghế.

4. Robot ở đâu? - Chúng ở trong hộp.

Bài 3

Task 3. Listen and draw.

(Nghe và vẽ.) 

Lời giải chi tiết:

Scripts:

1. There is a window in the house.

2. The house is next to the tree.

3. There are two cats. The cats are under the tree.

Tạm dịch:

1. Có một cửa sổ trong nhà.

2. Ngôi nhà ở cạnh cái cây.

3. Có hai con mèo. Những con mèo ở dưới gốc cây.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu