Lesson 1 - Unit 13. Zz - Tiếng Anh 2 - Phonics Smart


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 1 - Unit 13 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại) track 74

Lời giải chi tiết:

-zebra: ngựa vằn

- zoo: sở thú

Bài 2

Task 2. Let’s chant. (Cùng nói nào) track 75

Lời giải chi tiết:

What sound can you hear?

z z z

Say it again!

z zz

zebra

zoo

z is the sound of Z.

Tạm dịch:

Bạn có thể nghe thấy âm nào?

z z z

Nói lại lần nữa nào!

z zz

ngựa rằn

vườn bách thú

z là âm của Z.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu