Lesson 4 - Unit 3. Pp - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 4 - Unit 3. Pp - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

- table: cái bàn

- sofa: ghế sô pha

- picture: bức tranh

- clock: đồng hồ

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

There is a lamp.

(Có một cây đèn.)

Lời giải chi tiết:

- There is a table.

(Có một cái bàn.)

- There is a sofa.

(Có một ghế sô pha.)

- There is a picture.

(Có một bức tranh.)

- There is a clock.

(Có một đồng hồ.)

Bài 3

3. Draw and say.

(Vẽ và nói.)

Học sinh tự hoàn thành bức vẽ với các đồ dùng rồi chia sẻ với các bạn về bức tranh của mình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài