Lesson 3 - Unit 9 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 3 - Unit 9 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Let’s trace. (Cùng tô nào)

Lời giải chi tiết:

Học sinh luyện tập tô chữ theo hướng dẫn của giáo viên.

Bài 2

Task 2. Look, write and say. (Nhìn và nói)

Example:

a. I’d like a yellow bag. (Con muốn một chiếc túi màu vàng)

Lời giải chi tiết:

b. I’d like a new bike.

c. I’d like a new vest.

d. I’d like a pink violin.

Tạm dịch:

b. Con muốn một chiếc xe đạp mới.

c. Con muốn một chiếc áo vest mới.

d. Con muốn một cây vĩ cầm màu hồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài