Lesson 3 - Unit 6. Ss - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 3 - Unit 6. Ss - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Let’s trace.

(Cùng tô nào.)

Bài 2

2. Look, write and say.

(Nhìn, viết và nói.)

a. I sing on Saturday.

(Tôi hát vào thứ Bảy.)

Lời giải chi tiết:

b. I read on Sunday.

(Tôi đọc sách vào Chủ nhật.)

c. I swim on Sunday.

(Tôi bơi vào Chủ nhật.)

d. I draw on Saturday.

(Tôi vẽ vào thứ Bảy.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài