Lesson 3 - Unit 4. Qq - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 3 - Unit 4. Qq - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Let’s trace.

(Cùng tô nào.)

Bài 2

2. Choose, write and say.

(Chọn, viết và nói.)

a. I am jumping.

(Tôi đang nhảy)

Lời giải chi tiết:

b. I am doing a quiz.

(Tôi đang giải câu đố.)

c. I am eating a cake.

(Tôi đang ăn một cái bánh.)

d. I am swimming.

(Tôi đang bơi.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài