Lesson 3 - Unit 3. Pp - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 3 - Unit 3. Pp - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Let’s trace.

(Cùng tô nào.)

Bài 2

2. Look, write and say.

(Nhìn, viết và nói.)

a. There is cat.

(Có một con mèo)

Lời giải chi tiết:

b. There is a cup.

(Có một chiếc cốc.)

c. There is a lamp.

(Có một cái đèn.)

d. There is a hat.

(Có một cái mũ.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài