Lesson 3 - Unit 2. Oo - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 3 - Unit 2. Oo - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Let’s trace.

(Cùng tô chữ nào.)

Bài 2

2. Look, write and say.

(Nhìn, viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

1.

I like oranges.

(Tôi thích cam.)

I like apples.

(Tớ thích táo.)

I like olives.

(Mình thích ô liu.)

2.

I don’t like eggs.

(Tôi không thích trứng.)

I don’t like lemons.

(Tớ không thích chanh.)

I don’t like oranges.

(Mình không thích cam.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài