Lesson 3 - Unit 12 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 3 - Unit 12 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Let’s trace. (Cùng tô nào)

Lời giải chi tiết:

Học sinh luyện tập tô chữ theo hướng dẫn của giáo viên.

Bài 2

Task 2. Choose, write and say. (Chọn, viết và nói)

Example: a. Let’s sing. (Cùng hát nào.)

Phương pháp giải:

Cấu trúc: Let’s + động từ (Cùng nhau làm gì)

Từ vựng:

- sing: hát

- play: chơi

- walk: đi bộ

- swim: bơi

Lời giải chi tiết:

b. Let’s play.

c. Let’s swim.

d. Let’s walk.

Tạm dịch:

b. Cùng chơi nhé.

c. Hãy bơi đi bơi với mình.

d. Cùng nhau đi bộ nào.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài