Lesson 3 - Unit 1. Nn - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 3 - Unit 1. Nn - Tiếng Anh 2 – Phonic smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Let’s trace.

(Cùng tô chữ nào.)

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

2. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

a. two pens: 2 cái bút

b. one train: một chiếc tàu hỏa

c. three lemons: 3 quả chanh

d. two vans: 2 chiếc xe thùng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài