Lesson 2 - Unit 9 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 2 - Unit 9 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 52

Lời giải chi tiết:

1. Mum, I’ d like a blue vest.

2. I’d like a new violin.

3. Thank you!

Tạm dịch:

1. Mẹ ơi, con muốn một chiếc áo ghi lê màu xanh ạ.

2. Con muốn một cây đàn vĩ cầm ạ.

3. Con cảm ơn mẹ!

Bài 2

Task 2. Listen and number. (Nghe và đánh số) track 53

Example:

1. I’d like a new vest. (Tôi muốn một chiếc áo ghi lê mới.)

Lời giải chi tiết:

2. I’d like a pink violin. (Tôi muốn một cây đàn vĩ cầm màu hồng.)

3. I’d like a blue bag. (Tôi muốn một chiếc túi màu xanh.)

4. I’d like a new jacket. (Tôi muốn một chiếc áo khoác mới.)

Bài 3

Task 3. Let’s talk. (Cùng nói nào)

Example: I’d like a new violin. (Tôi muốn một cây đàn vĩ cầm mới.)

Phương pháp giải:

Học sinh sử dụng cấu trúc: I’ d like + đồ vật (Tôi muốn…)

Lời giải chi tiết:

1. I’d like a pink hat.

2. I’d like a black vest.

3. I’d like a green bag.

Tạm dịch:

1. Tôi muốn một chiếc mũ màu hồng.

2. Tôi muốn một chiếc áo ghi lê đen.

3. Tôi muốn một chiếc cặp xanh lá.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài