Lesson 2 - Unit 5. Rr - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 2 - Unit 5. Rr - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

1. I have got a ruler and a rubber.

(Tôi có một cái thước kẻ và một cục tẩy.)

2. The ruler is green.

(Cây thước có màu xanh lá.)

3. The rubber is yellow.

(Cục tẩy có màu vàng.)

Bài 2

2. Read and tick (✓) or cross (x).

(Đọc và đánh dấu ✓ hoặc x)

a. The pen is blue.  ✓

(Cái bút màu xanh da trời)

Lời giải chi tiết:

b. x

(Cây thước màu cam.)

c. ✓

(Cái đèn màu vàng.)

d. x

(Cục tẩy màu xanh.)

Bài 3

3. Show and tell.

(Cho xem và nói.)

Lời giải chi tiết:

- The pen is blue.

(Cái bút màu xanh lam.)

- The rubber is white.

(Cục tẩy màu trắng.)

- The schoolbag is red.

(Chiếc cặp màu đỏ.)

- The pencil is pink.

(Chiếc bút chì màu hồng.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài