Lesson 1 - Unit 6. Ss - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 1 - Unit 6. Ss - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

- Saturday: thứ Bảy

- Sunday: Chủ Nhật

Bài 2

2. Let’s chant.

(Cùng nói nào.)

s s Saturday

s s Sunday

I can hear

(Tôi có thể nghe)

s Saturday Sunday

s is the sound of S.

(s là phát âm của S)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài