Lesson 1 - Unit 5. Rr - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 1 - Unit 5. Rr - Tiếng Anh 2 – Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

- rubber: cục tẩy

- ruler: thước kẻ 

Bài 2

2. Let’s chant.

(Cùng nói nào.)

r r rubber

r r ruler

I can hear

(Tôi có thể nghe)

r rubber ruler

r is the sounder of R.

(r là phát âm của R.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài