Lesson 1 - Unit 12 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 1 - Unit 12 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại) track 68

Lời giải chi tiết:

yo – yo: đồ chơi yo yo

yacht: thuyền buồm

Bài 2

Task 2. Let’s chant. (Cùng nói nào) track 69

Lời giải chi tiết:

What sound can you hear?

y y y

Say it again!

y y y

yacht

yo-yo

y is the sound of Y.

Tạm dịch:

Bạn có thể nghe thấy âm thanh nào?

y y y

Nói lại lần nữa nào!

y y y

thuyền buồm

yo-yo

y là phát âm của Y.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài