Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo Chủ đề: Gia đình - Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 ..

Bài 3 phòng tránh ngộ độc khi ở nhà trang 7, 8, 9 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo


Nối các vật dụng sau vào vị trí phù hợp trong nhà. Viết câu trả lời phù hợp vào chỗ (…) giúp bạn An nhé. Vẽ mặt cười vào hình tròn ở hình chỉ việc làm em đồng tình, vẽ mặt mếu vào hình tròn ở hình chỉ việc làm em không đồng tình. Nam muốn dán nhãn vào các lọ thuốc xoa bóp của ông để mọi người dễ nhận biết. Em hãy giúp bạn Nam thiết kế nhãn dán đó nhé.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối các vật dụng sau vào vị trí phù hợp trong nhà.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình và nối cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết câu trả lời phù hợp vào chỗ (…) giúp bạn An nhé!


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ lời nói của bạn nam để trả lời phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Vẽ mặt cười vào hình tròn ở hình chỉ việc làm em đồng tình, vẽ mặt mếu vào hình tròn ở hình chỉ việc làm em không đồng tình.

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh để xem các bạn nhỏ trong hình vẽ gì? Hành động đó có nguy hiểm hay không?

- Hình 1: Đổ thức ăn ôi thiu vào thùng rác

- Hình 2: Rửa sạch hoa quả trước khi ăn

- Hình 3: Để cho em nhỏ chơi pin

- Hình 4: Lấy thuốc trong tủ thuốc

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Nam muốn dán nhãn vào các lọ thuốc xoa bóp của ông để mọi người dễ nhận biết. Em hãy giúp bạn Nam thiết kế nhãn dán đó nhé.

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập.      


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu