Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo Chủ đề: Thực vật và động vật - Vở bài tập tự nhiên và x..

Bài 18 Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật trang 53, 54, 55 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo


Quan sát hình và nối (theo mẫu). Viết tên các loài thực vật, động vật phù hợp vào chỗ (…) để hoàn thành sơ đồ sau. Tìm và tô màu đường đi để giúp bạn An đến được Thảo Cầm Viên bằng cách đi theo các con vật sống dưới nước. Điền số từ 1 đến 4 vào chỗ trống ở hình chỉ thứ tự của một câu chuyện. Đặt tên cho câu chuyện và viết vào chỗ (…) điều em học được từ câu chuyện này.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát hình và nối (theo mẫu).


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết tên các loài thực vật, động vật phù hợp vào chỗ (…) để hoàn thành sơ đồ sau.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tìm và tô màu đường đi để giúp bạn An đến được Thảo Cầm Viên bằng cách đi theo các con vật sống dưới nước.


Lời giải chi tiết:

Câu 4

Điền số từ 1 đến 4 vào chỗ trống ở hình chỉ thứ tự của một câu chuyện. Đặt tên cho câu chuyện và viết vào chỗ (…) điều em học được từ câu chuyện này.


Lời giải chi tiết:

Bài học em học được là: Chúng ta phải biết bảo vệ thực vật, động vật, cũng như phải biết bảo vệ môi trường sống của chúng.


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu