Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo Chủ đề: Thực vật và động vật - Vở bài tập tự nhiên và x..

Bài 17 Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật trang 51, 52 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo


Quan sát môi trường sống của động vật và thực vật trong hình sau và hoàn thành phiếu học tập trang 52 Thực hành làm “Bộ sưu tập hình ảnh về các loài thực vật và động”. Giới thiệu và chia sẻ với các bạn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát môi trường sống của động vật và thực vật trong hình sau và hoàn thành phiếu học tập trang 52


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Thực hành làm “Bộ sưu tập hình ảnh về các loài thực vật và động”. Giới thiệu và chia sẻ với các bạn.

Lời giải chi tiết:

Em hãy tự sáng tạo và chia sẻ với các bạn sản phẩm của hình nhé!

Gợi ý:


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu